ความเป็นส่วนตัวในการใช้แอปพลิเคชั่น Recall

แอปพลิเคชัน Recall จะมีระบบสมาชิก เพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งานแต่อย่างใด และแอปพลิเคชั่น Recall เป็นแอปพลิเคชันที่บริการฟรี ไม่มีค่าบริการเสริม หรือ ซื้อแอปพลิเคชันแต่อย่างใด

ข้อมูลที่เราเก็บบันทึก

  1. จำนวนการใช้งานของแต่ละ Marker เพื่อนับสถิติ เก็บเป็นรายวัน ไม่มีการระบุผู้ใช้งาน หรือผู้ใช้งานซ้ำ เพื่อความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้งาน
  2. มีการนับจำนวนการถ่ายรูป แต่ไม่ระบุผู้ใช้งาน เพียงนับจำนวนของการกดถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว
  3. มีการนับจำนวนการถ่ายวีดีโอ แต่ไม่ระบุผู้ใช้งาน เพียงนับจำนวนของการกดถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว
  4. มีการนับจำนวนการกดแชร์ แต่ไม่ระบุผู้ใช้งาน เพียงนับจำนวนของการกดถ่ายรูปเพียงอย่างเดียว และไม่ได้เก็บข้อมูลว่าผู้ใช้งานแชร์ไปยังที่ไหน
  5. ข้อมูลที่เก็บไว้เป็นเพื่อดูจำนวนการใช้งาน เพื่อให้ลูกค้าของแอปพลิเคชัน Recall นำข้อมูลนี้ไปใช้ในการศึกษาจำนวนการใช้งาน และดูสถิติต่าง ๆ เท่านั้น
  6. ผู้ใช้งานทุกคนที่เข้าใช้งานแอปพลิเคชั่น Recall มั่นใจได้ว่าจะไม่มีข้อมูลที่ระบุตัวตนของผู้ใช้งาน ถูกนำไปใช้เพื่อการอื่น

คำขออนุญาติต่าง ๆ ของ Recall

  1. คำขออนุญาติเปิดกล้อง เพื่อให้การแสกน AR ทำงานได้ หากผู้ใช้งานไม่อนุญาติการเปิดกล้อง ระบบการแสกนจะไม่สามารถทำงานได้
  2. ขออนุญาติบันทึก รูปภาพ และ วีดีโอ ที่ผู้ใช้งานถ่ายลงในเครื่องของผู้ใช้งาน
  3. อนุญาติขอตำแหน่งผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะค้นหา Marker ใกล้ ๆ ตัวผู้ใช้งานได้