Menu Close

เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality สามารถใช้ในพิพิธภัณฑ์

เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality สามารถใช้ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเพื่ออธิบายเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น

  • สามารถใช้เพื่อแสดงภาพจำลอง 3 มิติของเครื่องยนต์ ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นเครื่องยนต์จากทุกมุมและเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้น
  • สามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เช่น ข้อมูลจำเพาะ ประวัติ และประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เข้าชมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์
  • สามารถใช้เพื่อจำลองการทดสอบการบินของเครื่องบิน ช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังบินเครื่องบินจริง
  • เทคโนโลยี AR สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแว่น AR ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูลและประสบการณ์ที่หลากหลายได้

    ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AR ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเพื่ออธิบายเครื่องยนต์ของเครื่องบิน

  • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศสหรัฐฯ มีแอป AR ที่เรียกว่า “Air & Space Museum AR” แอปนี้สามารถใช้เพื่อดูภาพจำลอง 3 มิติของเครื่องบินและเครื่องยนต์ต่างๆ รวมถึงข้อมูลจำเพาะ ประวัติ และประสิทธิภาพ
  • พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศอังกฤษมีแอป AR ที่เรียกว่า “Battle of Britain Experience” แอปนี้สามารถใช้เพื่อจำลองการทดสอบการบินของเครื่องบิน Spitfire และ Hurricane ช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังบินเครื่องบินจริง
  •