Menu Close


Video MP4

฿ 17,500

2,000 การสแกน

ใช้งานลักษณะวิดีโอธรรมดา

ฟีเจอร์:

รองรับวิดีโอ 1 คลิป

MP4

ระยะเวลา 1 ปี

*ไม่รวมค่าผลิต*


Video Alpha

฿ 30,000

5,000 การสแกน

ใช้งานลักษณะวิดีโอโปร่งใส

ฟีเจอร์:

รองรับวิดีโอ 1 คลิป

MOV ALPHA

ระยะเวลา 1 ปี

*ไม่รวมค่าผลิต*


3D Model

฿ 30,000

5,000 การสแกน

ใช้งานลักษณะโมเดล 3 มิติ

ฟีเจอร์:

ANIMATION

FBX

ระยะเวลา 1 ปี

*ไม่รวมค่าผลิต*

3D Model &
Video Alpha

฿ 40,000

10,000 การสแกน

ใช้งานลักษณะโมเดล 3 มิติ และวิดีโอ

ฟีเจอร์:

FBX

ANIMATION

MOV ALPHA

MP4

ระยะเวลา 1 ปี

*ไม่รวมค่าผลิต*

ซื้อจำนวนการ Scan เพิ่ม

2,500 ครั้ง

฿ 10,000

ระยะเวลา 1 ปี

*ต้องซื้อแพ็กเกจก่อน*

5,000 ครั้ง

฿ 17,000

ระยะเวลา 1 ปี

*ต้องซื้อแพ็กเกจก่อน*

10,000 ครั้ง

฿ 25,000

ระยะเวลา 1 ปี

*ต้องซื้อแพ็กเกจก่อน*

30,000 ครั้ง

฿ 45,000

ระยะเวลา 1 ปี

*ต้องซื้อแพ็กเกจก่อน*

ไม่จำกัด

฿  60,000

ระยะเวลา 1 ปี

*ต้องซื้อแพ็กเกจก่อน*

เข้าถึง Recall ด้วย QR Code บริการรูปแบบใหม่


Video MP4

฿ 10,000

ไม่จำกัดการ Scanในระยะเวลา 1 ปี
เป็นลักษณะการ Lock หน้าจอทันที
ต้องดาวน์โหลดแอป Recall

ใช้งานลักษณะวิดีโอธรรมดา

ฟีเจอร์:

รองรับวิดีโอ 1 คลิป

MP4

*ไม่รวมค่าผลิต*


Video Alpha

฿ 20,000

ไม่จำกัดการ Scanในระยะเวลา 1 ปี
เป็นลักษณะการ Lock หน้าจอทันที
ต้องดาวน์โหลดแอป Recall

ใช้งานลักษณะวิดีโอโปร่งใส

ฟีเจอร์:

รองรับวิดีโอ 1 คลิป

MOV ALPHA

*ไม่รวมค่าผลิต*


3D Model

฿ 20,000

ไม่จำกัดการ Scanในระยะเวลา 1 ปี
เป็นลักษณะการ Lock หน้าจอทันที
ต้องดาวน์โหลดแอป Recall

ใช้งานลักษณะโมเดล 3 มิติ

ฟีเจอร์:

ANIMATION

FBX

*ไม่รวมค่าผลิต*

3D Model &
Video Alpha

฿ 30,000

ไม่จำกัดการ Scanในระยะเวลา 1 ปี
เป็นลักษณะการ Lock หน้าจอทันที
ต้องดาวน์โหลดแอป Recall

ใช้งานลักษณะโมเดล 3 มิติ และวิดีโอ

ฟีเจอร์:

FBX

ANIMATION

MOV ALPHA

MP4

*ไม่รวมค่าผลิต*
  • การสแกน หมายถึง การที่มีผู้ใช้งานสแกนที่ภาพ จุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง (Marker) 1 คร้ัง ระบบจะนับเป็นการสแกน 1 ครั้งโดยอัตโนมัติ
  • วิดีโอธรรมดา หมายถึง วิดีโอรูปแบบ MP4 ที่ทางลูกค้าผลิตมา เพื่อที่จะใช้คู่กับจุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง (Marker) ในราคาที่นำเสนอ ไม่รวมค่าผลิตวิดีโอ
  • ไฟล์ MP4 เป็นไฟล์รูปแบบนึง ที่เป็นิดีโอคลิป ไม่จำกัดความยาว แต่แนะนำว่าไม่ควรเกิน 1 นาที
  • ไฟล์ MOV Alpha เป็นไฟล์นามสกุล MOV ประเภท Animation แบบ Alpha เพื่อที่จะได้มีความโปร่งใส โดยในราคาที่เสนอไม่รวมค่าผลิตวิดีโอ
  • ไฟล์ FBX เป็นไฟล์ประเภท 3 มิติ มาตรฐานทั่วไป ที่รองรับทั้ง โมเดล 3 มิติ และ อนิเมชัน พร้อมพื้นผิว ในราคาที่นำเสนอไม่รวมค่าผลิต
  • 3D Model & Video Alpha เป็นการผสานดิจิทัลคอนเทนต์ประเภท 3 มิติ เข้ากับสื่อประเภทวิดีโอ โดยสามารถใช้ได้ทั้งเป็นวิดีโอธรรมดา และวิดีโอโปร่งใส ราคาที่นำเสนอไม่รวมค่าผลิตดิจิทัลคอนเทนต์