Menu Close

การทำงานของ AR Code Cloud ด้วย Recall

ขั้นตอนแรกผู้ใช้งานต้องมีแอปพลิเคชัน Recall ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ Download ระบบ Recall รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยเครื่องผู้ใช้งานควรมีแรมไม่น้อยกว่า 2 Gb และพื้นที่ในเครื่องควรมีไม่น้อยกว่า 2 Gb เช่นกัน โดยหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว เครื่องผู้ใช้งานควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสมอตลอดการใช้งาน Recall

เมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน Recall เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานสแกนที่ Marker หรือจุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง โดย Recall จะทำการประมวลผลภาพที่เห็นเข้าเป็นรหัส โดยจะจับจุดต่างของสีเป็นหลัก สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามลิงก์นี้ Marker ที่ออกแบบมาดีพอสำหรับ AR Code แล้วรึยัง หรือบทความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ AR Code ดูได้ที่บทความ คลิก ระยะห่างของ Marker กับสมาร์ทโฟนของคุณ ควรอยู่ในระยะที่เห็นภาพ Marker เต็มหน้าจอ ถือว่าเป็นระยะดี สมมุติขนาดภาพ 50 เซนติเมตร คูณ 50 เซนติเมตร ระยะห่างที่กำลังดีอยู่ที่ประมาณ 60 เซนติเมตร ถือนิ่ง ๆ จนกว่า Recall จะดาวน์โหลดและแสดงผล ถ้าเราเคลื่อนกล้องไปมาระหว่างที่เราทำการสแกนอยู่อาจจะทำให้ Recall สแกนไม่สำเร็จ

เมื่อผู้ใช้สแกนภาพ Marker แล้ว Recall จะส่งรหัสไปขอข้อมูลบน Cloud ของ Recall โดยข้อมูลทั้งหมดถูกเข้ารหัสไว้เป็นอย่างดี ฉะนั้น ผู้ใช้งานต้องมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสมอตลอดการใช้งานเพราะสิ่งนี้ และเมื่อ Recall สามารถเช็คข้อมูลได้แล้วจะส่งข้อมูลกลับลงมาพร้อมกับดิจิทัลคอนเทนต์

หลังจากที่รหัสถูกส่งไปขอจาก Cloud ของ Recall เรียบร้อยแล้ว ดิจิทัลคอนเทนต์จะดาวน์โหลดลงมา เช่น โมเดลสามมิติ, ภาพนิ่ง, เสียง หรือวิดีโอ เป็นต้น โดยความเร็วอินเตอร์เน็ตมีผลเป็นอย่างมากต่อการดาวน์โหลดดิจิทัลคอนเทนต์ ความเร็วในการใช้งานที่ดีควรมากกว่า 5mb/s ขึ้นไป

การแสดงผล Recall สามารถแสดงผลโมเดลสามมิติ, วิดีโอ, รูปภาพ หรืออื่น ๆ ได้สุดแล้วแต่จินตนาการของคุณ เพียงแต่ถ้าคุณมีโมเดลสามมิติที่อลังการมาก อาจจะทำให้เครื่องผู้ใช้งานกระตุกได้ หรืออาจจะดับไปเลยเพราะปัญหาแรมไม่พอ เป็นปัญหาใหญ่ ฉะนั้นการทำดิจิทัลคอนเทนต์ จึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับการทำ AR Code

ติดต่อภาษาไทย
คุณโจ 0637896694
E-mail : illusion.thai@gmail.com
Line : MESISE

Contact foreign languages
yim@myrecall.app
Phone +66 80 2999933