Menu Close

Google Lens เพื่อการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล

Google Lens จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน

       เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือที่เรียกกันติดปากว่า AR จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อย่างแยกไม่ได้ เพราะ สามารถที่จะนำเอาโมเดลดิจิทัลคอนเทนต์ เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการดูตัวอย่างรถยนต์, ตัวอย่างสินค้า หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราต้องรีบปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย ด้วยการทำเอา AR เข้าไปใช้กับธุรกิจที่มีอยู่ และเนื้อหาด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพในการใช้งาน

Model 3D รถยนต์

       รถยนต์ หมายถึง ยานพาหนะทางบกที่ขับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่งและถ่ายทอดลงสู่ล้อ เพื่อพาผู้ขับ ผู้โดยสาร หรือสิ่งของ ไปยังจุดหมายปลายทาง ปัจจุบัน รถยนต์โดยส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และหลากหลายประเภท ตามความเหมาะสมของการใช้งาน หรือใช้สำหรับงานเฉพาะกิจ ทั้งนี้เว้นแต่รถไฟ

Model 3D เชิงเทียน

       เชิงเทียน เป็นเครื่องตั้งเทียนหนึ่งเล่มหรือกว่านั้นเพื่อประโยชน์ในการให้แสงสว่าง ประกอบพิธีกรรม หรือประดับตกแต่ง ก่อนมีไฟฟ้า เทียนตั้งไว้ในห้องนอนโดยใช้เชิงเทียนซึ่งสั้นกว่าเชิงทั่วไปและมีถาดกว้างไว้รองรับน้ำตาเทียน ครั้นแสงไฟฟ้าเข้าแทนแสงเทียนในหลายภาคส่วนของโลก เทียนก็ยังใช้ประดับในบางโอกาส อนึ่ง เทียนยังมักใช้ในศาสนพิธีและใช้เพื่อประโยชน์ทางจิตวิญญาณ เช่น เชิงเทียนยาวและตะเกียงสักการะนั้นพบได้ในวัดคริสต์ทั่วไป ขณะที่ชาวยิวมักตั้งเทียนสองเล่มไว้ในบ้าน ณ คืนวันศุกร์เพื่อบ่งบอกถึงวันธรรมสวนะ ชาวยิวยังใช้เชิงเทียนพิเศษอีกหลายชนิด คือ ฮานูเกียห์ (Hanukiah) ซึ่งมีเชิงตั้งแต่แปดเชิง รวมถึงชนิดฮานุกกาห์ (Hanukkah) และเมโนราห์ (menorah)

ส่วนประเทศอิสราเอลนั้นใช้สัตภัณฑ์ (seven-branched candelabra) ที่เรียกว่า “เมโนราห์” (Menorah) เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ สื่อถึงสัตภัณฑ์ที่เคยนิยมใช้กัน ณ วัดในกรุงเยรูซาเลม

Model 3D เครื่องเล่นแผ่นเสียง

       แรกสุดเป็นกระบอกอัดเสียงเคลือบขี้ผึ้งแบบเอดิสัน ซึ่งในเมืองไทย (สยาม) ใช้บันทึกเพลงไทยเดิม ตั้งแต่ราวปลายรัชกาลที่ 4 ต่อมาเริ่มมีการบันทึกเสียงลง แผ่นครั่ง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ส่วนใหญ่เป็นเพลงเรื่องบรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ที่กำลังได้รับความนิยมในสมัยนั้น ซึ่งมักไม่จบในหน้าเดียว จึงต้องบันทึกต่อกันเป็นชุดๆละหลายแผ่น

โดยทั่วไปมีขนาด 10-12 นิ้ว สปีด 78 รอบ/นาที บันทึกและเล่นกลับได้หน้าละไม่เกิน 3-5 นาที เนื่องจากมีลักษณะค่อนข้างหนาและหนัก ตกแตกง่ายอย่างจานกระเบื้อง บางทีจึงเรียกว่า จานเสียง คุณภาพเสียงออกทางแหลมแตกพร่ารวมทั้งเสียงรบกวนจากหัวเข็มโลหะที่ต้องเปลี่ยนบ่อย

Model 3D เครื่องรับวิทยุ

       เครื่องรับวิทยุ เป็นเครื่องมือสื่อสารทางเดียวชนิดหนึ่ง ทำหน้าที่รับและเลือกคลื่นวิทยุจากสายอากาศ แล้วนำไปสู่ภาคขยายต่อไป โดยมีช่วงความถี่ของคลื่นที่กว้าง แล้วแต่ประเภทของการใช้งาน

โดยทั่วไป คำว่า “เครื่องวิทยุ” มักจะใช้เรียกเครื่องรับสัญญาณความถี่กระจายเสียง เพื่อส่งข่าวสาร และความบันเทิง โดยมีย่านความถี่หลักๆ คือ คลื่นสั้น คลื่นกลาง และคลื่นยาว

Model 3D เครื่องซักผ้า

       เครื่องซักผ้าแบบฝาหน้าสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เช่นเดียวกับแบบถังเดียวมีฝาด้านบน แต่มีถังซักซ้อนกันสองถัง ถังซักชั้นในจะทำหน้าที่หมุน ให้ผ้าเสียดสีกันและอุ้มน้ำไว้ในขณะที่หมุนผ้า ถังซักชั้นนอกจะทำหน้าที่อุ้มน้ำไว้ในขณะซัก และมีฟังก์ชันการใช้งานที่มากกว่า เช่น เครื่องจะคำนวณประมาณน้ำโดยอัติโนมัติให้เหมาะสม กับปริมาณผ้าโดยเราเลือกเพียงแต่ชนิดของผ้า,สามารถซักน้ำร้อนได้(เครื่องซํกผ้าประเภทถังเดี่ยวมีฝาด้านบนบางรุ่นก็สามารถซํกน้ำร้อนได้เช่นกัน) และอื่นๆอีกมากมายตามรุ่นและยี่ห้อที่แตกต่างกัน

เครื่องซักผ้าแบบอัตโนมัติทั้งแบบฝาบนและฝาหน้า บางรุ่นจะมีเครื่องทำน้ำร้อนในตัวเองสำหรับระบบการซักด้วยน้ำร้อนหรือน้ำอุ่น