Menu Close

New Normal กับการศึกษา

       การศึกษาทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องที่สำคัญต่อมนุษย์มาโดยตลอด เพราะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ ได้เรียนรู้ ในสมัยก่อนอาจจะเป็นครู เป็นพระ พ่อแม่ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ในปี 2020 เกิดปัญหาโควิด-19 ขึ้นมา ทำให้เกิดการปรับตัว คนเกิดการเว้นระยะห่างจากกัน เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR : Augmented Reality) สามารถเข้ามาช่วยเสริมด้านการศึกษา และถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถ นำเสนอเนื้อหาทุกอย่างผ่านสมาร์ตโฟนได้เป็นอย่างดี

สมาร์ตโฟนในตอนนี้แทบทุกยี่ห้อได้เอาเทคโนโลยีความจริงเสริม เป็นจุดเด่น เช่น iPAD ปี 2020 ที่ได้มีการนำเอา Lidar (Light Detection and Ranging) เข้ามาใส่ใน iPAD ปี 2020 และชูจุดเด่นเรื่อง AR เป็นอย่างมา ซึ่งก่อนหน้านี้การใช้ AR เป็นการใช้คู่กับหนังสือ และหนังสือนี้เองอาจจะเป็นตัวนำพาโควิด-19 เข้าสู่ผู้เรียน จากการสัมผัสหนังสือเรียน จะใช้แอลกอฮอล์พ่นที่หนังสือเรียน อาจจะทำให้ตัวหนังสือละลาย หรือชำรุด

New Normal กับการศึกษา จะทำให้การศึกษาเปลี่ยนไป

       เทคโนโลยีความจริงเสริมแบบใหม่สามารถที่จะก้าวข้ามหน้าหนังสือไปยังสมาร์ตโฟนได้เลย เพราะการสแกนพื้นที่จริงของผู้เรียน แล้วนำเอาเนื้อหาไปวางอยู่ในโลกจริง ทำให้ผู้เรียนสามารถที่จะเห็น ครูผู้สอน หรือ เนื้อหาเรื่องนั้น ๆ แสดงออกมา เช่น เราสามารถที่จะเห็นโครงสร้างอะตอม ได้อันที พร้อมเสียงอธิบาย หรือการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ผู้เรียนสามารถที่จะขยาย, ย่อ, หมุนดูโมเดลได้แบบ 360 องศา

และด้วยความสามารถของสมาร์ตโฟนที่ดีขึ้นในปัจจุบัน จะดีขึ้นไปเรื่อย ๆ ในราคาที่ถูกลง จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื้อหาของสื่อดิจิทัล เช่น โมเดล 3 มิติ, วีดีโอที่มีความละเอียดสูง, หรือโฮโลแกรม จะสามารถทำให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้น และเชื่อว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริงเสริมนี้ (AR) จะเข้ามาอยู่ในแทบทุกอย่างและทุกธุรกิจ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 5 ด้าน กล่าวคือ 1) การศึกษา 2) ร้านค้า 3) อุตสาหกรรม 4) การแพทย์ 5) บันเทิง

       เมื่อผู้เรียนไม่จำเป็นต้องจับหนังสืออีกต่อไป มีเพียงสมาร์ตโฟนคู่ใจ เนื้อหาในบทเรียนจะกลับมายิ่งใหญ่ และเหนือจินตนาการมากขึ้นไปเรื่อย ๆ เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) จะนำพาเหตุการในอดีต บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์กลับมาเหมือนมีชีวิตอีกครั้ง และถ้าต่อไประบบ AI พัฒนาไปมากยิ่งกว่านี้ เชื่อได้ว่าผู้เรียนจะสามารถโต้ตอบ พูดคุยหรือปรึกษาได้ในทันที พร้อมทั้งยังสามารถเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ในแบบนอกห้องเรียน ในสถานที่ทางประวัติศาสตร์พร้อมไกด์นำเที่ยว ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักวิชาการ ถ้าคุณยังไม่รีบเปลี่ยนมาใช้ AR กับการศึกษาในรูปแบบใหม่ ธุรกิจของคุณอาจจะถึงคราวต้องจบ