Menu Close

Tag: ความจริงเสริม.เออาร์

Google Lens เพื่อการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล

Google Lens จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน        เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือที่เรียกกันติดปากว่า AR จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน อย่างแยกไม่ได้ เพราะ สามารถที่จะนำเอาโมเดลดิจิทัลคอนเทนต์ เข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการดูตัวอย่างรถยนต์, ตัวอย่างสินค้า หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ฉะนั้นเราต้องรีบปรับตัวให้ทันยุคทันสมัย ด้วยการทำเอา AR เข้าไปใช้กับธุรกิจที่มีอยู่ และเนื้อหาด้านล่างเป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อให้เห็นภาพในการใช้งาน…