Menu Close

Tag: ความแตกต่างของ AR

ทำไม AR ต้องใช้วีดีโอโปร่งใส

ถ้าพูดถึงงานด้านคอนเทนต์แล้วหลักๆ จะมีอยู่ 3 ประเภทในแอปพลิเคชัน Recall ที่เป็นเทคโนโลยีความจริงเสริม หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า AR (Augmented Reality) จุดเด่นแรกนั้นคือ การที่ผู้เล่นนั้นเปิดแอปพลิเคชัน ขึ้นมาแล้วสแกนที่ภาพจุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง หรือชื่อสั้นๆ คือ ภาพมาร์คเกอร์ หรือ มาร์คเกอร์ คอนเทนต์ที่นิยมทำกันในช่วงแรกคือ การนำเอาโมเดล 3 มิติ มาแสดง