Menu Close

Tag: ถ่ายวีดีโอ

ฟีเจอร์ของ Recall

      บันทึกภาพนิ่ง ระบบถ่ายรูป เป็นสิ่งที่จำเป็นในแอปพลิเคชันทั่วไป เพราะเรารู้ว่าลูกค้าของเรารักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ และเนื้อหา AR ของเรา สามารถกระตุ้นความอยากเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า ที่เค้าอยากจะถ่ายรูปและช่วยแชร์ออกไปยังสังคมโซเชียลมีเดียร์ต่าง ๆ บันทึกภาพเคลื่อนไหว คอนเทนต์เคลื่อนไหว ที่สร้างสรรค์ขึ้นมา ระบบ AR ถ่ายรูปนิ่ง บางทีมันอาจจะเก็บความรู้สึกได้ไม่ครบ Recall จึงมีฟีเจอร์ถ่ายวิดีโอ เพื่อให้ลูกค้าของคุณได้ถ่ายทอดทุกอารมณ์ความรู้สึกในคลิปวิดีโอพร้อมเสียงเพลงประกอบ ประวัติการใช้งาน AR…