Menu Close

Tag: พิพิธภัณฑ์

เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality สามารถใช้ในพิพิธภัณฑ์

เทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality สามารถใช้ในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศเพื่ออธิบายเครื่องยนต์ของเครื่องบินได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น สามารถใช้เพื่อแสดงภาพจำลอง 3 มิติของเครื่องยนต์ ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถมองเห็นเครื่องยนต์จากทุกมุมและเข้าใจการทำงานของเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นสามารถใช้เพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องยนต์ เช่น ข้อมูลจำเพาะ ประวัติ และประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้เข้าชมเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องยนต์สามารถใช้เพื่อจำลองการทดสอบการบินของเครื่องบิน ช่วยให้ผู้เข้าชมรู้สึกราวกับว่าพวกเขากำลังบินเครื่องบินจริง เทคโนโลยี AR สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และแว่น AR…