Menu Close

Tag: สุนทรภู่

Recall กับพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

“สุนทรภู่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง”       สุนทรภู่กลับมามีชีวิตอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่วัดเทพธิดาราม นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่บุคคลสำคัญในอดีตของประเทศไทย กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน Recall ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ที่สามารถเนรมิต พระสุนทรภู่ให้กลับมา พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและวีดีโอร่วมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อีกครั้ง       โดยพระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เป็นผู้ออกความคิดว่าทำอย่างไร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงจะดูมีชีวิตชีวา และสนใจในเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) จึงได้นำมาต่อยอดความคิดนั้น…