Menu Close

Tag: ar cide

นักท่องเที่ยว เล่น AR ที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

นักท่องเที่ยว ประเทศออสเตรีย มาเที่ยววัดเทพธิดารามและได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เพื่อถ่ายรูปผ่าน Recallเพื่อร่วมประสบการณ์ #Augmentedreality หรือ #AR เป็นภาพที่ระลึก