Menu Close

Recall กับพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

"สุนทรภู่กลับมามีชีวิตอีกครั้ง"

      สุนทรภู่กลับมามีชีวิตอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่วัดเทพธิดาราม นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่บุคคลสำคัญในอดีตของประเทศไทย กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน Recall ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ที่สามารถเนรมิต พระสุนทรภู่ให้กลับมา พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและวีดีโอร่วมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อีกครั้ง

      โดยพระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ เป็นผู้ออกความคิดว่าทำอย่างไร พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงจะดูมีชีวิตชีวา และสนใจในเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) จึงได้นำมาต่อยอดความคิดนั้น ผ่านแอปพลิเคชัน Recall เพราะสามารถใช้งานง่าย มีความสะดวกในการใช้งาน ถ่ายรูปได้ รวมไปถึงสามารถที่จะถ่ายวีดีโอได้เช่นเดียวกัน ต่างจากแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในท้องตลาด

พระวิสุทธิวราภรณ์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

ตัวอย่างภาพที่ถ่ายจากแอปพลิเคชัน Recall

       ภายในพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่ประกอบไปด้วยจำนวนภาพ AR ถึง 4 จุด เพื่อแสดงเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น 1) พระสุนทรโวหาร (ภู่) เคยเด็ดใบชาเพื่อชงดื่ม  2) พระสุนทรโวหาร (ภู่) กำลังแต่งกลอนบนกระดานดำแบบโบราณ 3) กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ พระราชธิดาของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พร้อมกับสตรีผู้ติดตาม เสด็จมาเยี่ยม 4) พระพุทธรูปมีแสงเรืองรอง

ตัวอย่างภาพที่ถ่ายจากแอปพลิเคชัน Recall

พระสุนทรโวหาร (ภู่) เดินมาเด็ดใบชาเพื่อชงดื่ม

       พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ (26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398) เป็นอาลักษณ์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงเชิงกวี ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

ที่มา https://th.wikipedia.org/