Menu Close

Tag: ขนาดนามบัตร

ขนาดของ Marker

ขนาดของ Marker ขนาดของ Marker ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ 3×3 เซนติเมตร จริง ๆ ขนาดนี้จะมีปัญหาสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้น ๆ มีระบบออโต้โฟกัสใกล้มากขนาดนั้น การแก้ไขปัญหาคือ การทำให้ภาพมีรายละเอียดที่มากหน่อย เพื่อแก้ปัญหาขนาดที่เล็ก ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ 3×3 เซนติเมตร จริง ๆ ขนาดนี้จะมีปัญหาสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้น…