Menu Close

Category: AR Code

AR กับ สสวท.

        สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิชาเคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการออกแบบและเทคโนโลยี ได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR(Augmented Reality) สำหรับเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้เพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาที่เข้าใจได้ยาก ทำให้เรียนรู้ได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น        อะตอม จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเห็นโครงสร้างอะตอมที่แสนเล็ก…

ทำไมต้องใช้ AR กับการศึกษา

“ให้ทุกหน้ากระดาษ เต็มไปด้วยจินตนาการ”        สสวท. (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ได้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีความจริงเสริม กับการศึกษามายาวนานมากกว่า 5 ปี เพื่อให้นักเรียน นักการศึกษา ได้เห็นเนื้อหาที่มากกว่าที่ในหนังสือมี เพราะเนื้อหาในหน้ากระดาษอาจเป็นเพียงรูปแบน ๆ เพียง 1 รูป และสื่อความหมายได้ไม่ทั้งหมด และภาพบางภาพ อาจจะสื่อสารได้ไม่เข้าใจมากนัก การใช้โมเดล 3 มิติเข้ามาอธิบาย…

Recall – AR Code วัดมังกร

ตัวอย่างวิดีโอ ที่ใช้แอปพลิเคชัน Recall ในการสแกนจุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง เพียงภาพนิ่งอาจจะไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะในปัจจุบันคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอจะได้รับความสนใจมากกว่า แอปพลิเคชัน Recall สามารถสร้างสรรค์โลกในจินตนาการให้น่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มขึ้นกว่าเดิม ตัวอย่างภาพประกอบเพิ่มเติมที่สามารถใช้ Recall ได้ ลักษณะการออกแบบภาพนี้ ทางลูกค้าต้องการให้มีโมเดลของจริงประกอบเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเข้าไปหลบอยู่ในแก้วกาแฟ โดยแอนิเมชันจะบังผู้เล่นด้านที่เหลือทั้งหมด ฉะนั้นการเล่นกับภาพตัวอย่างจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในแก้วกาแฟ QR Code เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Recall ป้ายอธิบายการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Recall มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะถ้าผู้เล่นที่เดินผ่านไปมาไม่ทราบหรือไม่เห็น…

การทำงานของ AR Code Cloud ด้วย Recall

ขั้นตอนแรกผู้ใช้งานต้องมีแอปพลิเคชัน Recall ก่อน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงก์นี้ Download ระบบ Recall รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และระบบปฏิบัติการ Android โดยเครื่องผู้ใช้งานควรมีแรมไม่น้อยกว่า 2 Gb และพื้นที่ในเครื่องควรมีไม่น้อยกว่า 2 Gb เช่นกัน โดยหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว เครื่องผู้ใช้งานควรมีสัญญาณอินเตอร์เน็ตเสมอตลอดการใช้งาน Recall เมื่อผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน Recall เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานสแกนที่ Marker หรือจุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง…

การใช้งานกับฉาก และฉากเข้ามุม

ฉากขนาดใหญ่ หรือฉากถ่ายรูป ถ้าเป็นฉากที่มีขนาดใหญ่แล้วขอให้มีพื้นผิวแบน ๆ ระบบ Recallสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหา แต่อย่าลืมเรื่องกราฟฟิกที่ชัดเจน และมีรายละเอียดมากพอละ ฉากขนาดใหญ่หรือฉากถ่ายรูป ถ้าเป็นฉากที่มีขนาดใหญ่แล้วขอให้มีพื้นผิวแบน ๆ ระบบ Recallสามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหา แต่อย่าลืมเรื่องกราฟฟิกที่ชัดเจน และมีรายละเอียดมากพอละ มุมห้อง ต่อให้เป็นภาพที่มีรายละเอียดเยอะ ๆ การใช้มุมห้องเป็น Marker เป็นทางเลือกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เพราะว่ามุมมองและความสูงของแต่ละคนไม่เท่ากัน ทำให้การใช้งานอาจจะผิดเพี้ยนและสั่น ซึ่งเรื่องสั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด มุมห้อง…

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี แถบใหญ่ แถบใหญ่ ๆ บนขวดสามารถใช้งาน Recall ได้ แต่อย่าลืมกราฟฟิกที่มีรายละเอียดเยอะ ๆ ด้วยละ ถ้าเกิดว่ากราฟฟิกมีบางช่วงที่โปร่งใส จะเป็นปัญหาใหญ่ในการใช้งาน หรือกราฟฟิกที่พื้นผิวมันวาว จะสะท้อนบรรยากาศรอบตัว ทำให้ภาพที่สร้าง Marker ไว้คลาดเคลื่อน แล้วจะใช้งานได้ยากหรือสั่น แถบเล็ก แถบเล็ก ๆ ยังพอใช้งานได้…

ตัวอย่างของนามบัตรที่เป็น AR Code

นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็ก หรือ โลโก้ขนาดเล็ก การสแกนที่นามบัตรนั้นจำเป็นที่จะต้องสแกนทั้งนามบัตร เพราะว่านามบัตรมีขนาดที่เล็ก เคยมีลูกค้าหลาย ๆ ท่านของเราอยากให้สแกนที่โลโก้เล็ก ๆ นั้น เราจึงต้องอธิบายเหตุผลว่าไม่เหมาะสม และเล็กเกินไป นามบัตรที่มีข้อความเพียงอย่างเดียว นามบัตรสมัยใหม่ ชอบออกแบบกันแบบน้อย ๆ เรียบหรู ซึ่งแตกต่างกับความต้องการของ AR Code โดยทั่วไป ที่ต้องการรายละเอียดที่เยอะ ฉะนั้น การออกแบบข้อความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าข้อความมีขนาดใหญ่ หรือมีการจัดวางข้อความเอาไว้ไม่เรียบจนเกินไป…

ขนาดของ Marker

ขนาดของ Marker ขนาดของ Marker ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ 3×3 เซนติเมตร จริง ๆ ขนาดนี้จะมีปัญหาสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้น ๆ มีระบบออโต้โฟกัสใกล้มากขนาดนั้น การแก้ไขปัญหาคือ การทำให้ภาพมีรายละเอียดที่มากหน่อย เพื่อแก้ปัญหาขนาดที่เล็ก ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ 3×3 เซนติเมตร จริง ๆ ขนาดนี้จะมีปัญหาสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้น…

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน ในยุคปัจจุบัน AR Code มีความเหมาะสมสุด ๆ สำหรับสื่อการเรียนการสอน เพราะสามารถสร้างโมเดลสามมิติที่ในหนังสือไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพได้ให้กลับมามีชีวิตชีวา และเข้าใจได้ง่าย เพื่ออนาคตของการศึกษา นิตยสาร เวลาที่เราอยากให้คนที่อ่านนิตยสารได้เห็นภาพมากกว่าที่เนื้อที่ในกระดาษเข้าใจ เราสามารถใช้ Recall (AR Code) สามารถเข้าไปอธิบายเพิ่มเติม เช่น วีดีโอ ภาพประกอบ หรืออาจจะเป็นเกม หรือการร่วมลุ้นกิจกรรมอื่น…

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้งาน

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้งานใครว่าไม่สำคัญ เมื่อคุณลูกค้ามีสินค้าหรืออื่นๆ ทางเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าจะใช้ Recall บนสื่อแบบไหน เพราะสื่อแต่ละแบบมันให้ผลไม่เหมือนกัน ลองดูภาพด้านล่างว่าแบบไหนเหมาะและไม่เหมาะสม รูปทรงของวัตถุและการใช้งาน ภาพ 2 มิติ คือภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ, วารสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว หรืองานที่เป็นกระดาษ ทางเราไม่แนะนำแบบพื้นผิวมันวาว เพราะจะทำให้การสแกน Recall (AR Code) มีปัญหาได้ ลูกบาศก์…