Menu Close

Tag: ภาพ

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้งาน

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้งานใครว่าไม่สำคัญ เมื่อคุณลูกค้ามีสินค้าหรืออื่นๆ ทางเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ว่าจะใช้ Recall บนสื่อแบบไหน เพราะสื่อแต่ละแบบมันให้ผลไม่เหมือนกัน ลองดูภาพด้านล่างว่าแบบไหนเหมาะและไม่เหมาะสม รูปทรงของวัตถุและการใช้งาน ภาพ 2 มิติ คือภาพจากสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ, วารสาร, แผ่นพับ, ใบปลิว หรืองานที่เป็นกระดาษ ทางเราไม่แนะนำแบบพื้นผิวมันวาว เพราะจะทำให้การสแกน Recall (AR Code) มีปัญหาได้ ลูกบาศก์…