Menu Close

Author: Kee Kee

เทคโนโลยี AR กับบรรจุภัณฑ์

เทคโนโลยี Augmented Reality (AR) คือการจําลองสภาพแวดล้อมในโลกแห่งความจริงที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับวัตถุเสมือนจริงในโลกแห่งความเป็นจริงได้ เทคโนโลยี AR ช่วยยกระดับโลกทางกายภาพด้วยข้อมูลดิจิทัล เช่น รูปภาพ วิดีโอ และโมเดล 3 มิติ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ชวนดื่มด่ำ AR มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการค้าปลีก, เกม, การศึกษา, และความบันเทิง ในร้านค้าปลีก เทคโนโลยี AR…

ความแตกต่างของ Marker กับ QR Code

ปัญหาของ Marker โดยทั่ว ๆ ไปแล้ว AR มักจะมาคู่กับ Marker (จุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง) เสมอ แต่หลาย ๆ อย่างทำให้เกิดปัญหาจากงานออกแบบ Marker เองเช่น รายละเอียดที่น้อย หรือ ซ้ำซ้อนกันเกินไป ทำให้ระบบ AR ไม่สามารถทำงานได้ดี หรือทำงานได้ แต่จะเกิดอาการสั่น มีวิธีการแก้ไข 2…