Menu Close

ตัวอย่างของนามบัตรที่เป็น AR Code

นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็ก หรือ โลโก้ขนาดเล็ก

การสแกนที่นามบัตรนั้นจำเป็นที่จะต้องสแกนทั้งนามบัตร เพราะว่านามบัตรมีขนาดที่เล็ก เคยมีลูกค้าหลาย ๆ ท่านของเราอยากให้สแกนที่โลโก้เล็ก ๆ นั้น เราจึงต้องอธิบายเหตุผลว่าไม่เหมาะสม และเล็กเกินไป

นามบัตรที่มีข้อความเพียงอย่างเดียว

นามบัตรสมัยใหม่ ชอบออกแบบกันแบบน้อย ๆ เรียบหรู ซึ่งแตกต่างกับความต้องการของ AR Code โดยทั่วไป ที่ต้องการรายละเอียดที่เยอะ ฉะนั้น การออกแบบข้อความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าข้อความมีขนาดใหญ่ หรือมีการจัดวางข้อความเอาไว้ไม่เรียบจนเกินไป ทางที่ดี คุณควรใส่โลโก้ หรือกราฟฟิกอะไรบ้างที่สื่อความเป็นตัวตนของคุณลงไป

นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็ก หรือ โลโก้ขนาดเล็ก

การสแกนที่นามบัตรนั้นจำเป็นที่จะต้องสแกนทั้งนามบัตร เพราะว่านามบัตรมีขนาดที่เล็ก เคยมีลูกค้าหลาย ๆ ท่านของเราอยากให้สแกนที่โลโก้เล็ก ๆ นั้น เราจึงต้องอธิบายเหตุผลว่าไม่เหมาะสม และเล็กเกินไป

นามบัตรที่มีข้อความเพียงอย่างเดียว

นามบัตรสมัยใหม่ ชอบออกแบบกันแบบน้อย ๆ เรียบหรู ซึ่งแตกต่างกับความต้องการของ AR Code โดยทั่วไป ที่ต้องการรายละเอียดที่เยอะ ฉะนั้น การออกแบบข้อความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าข้อความมีขนาดใหญ่ หรือมีการจัดวางข้อความเอาไว้ไม่เรียบจนเกินไป ทางที่ดี คุณควรใส่โลโก้ หรือกราฟฟิกอะไรบ้างที่สื่อความเป็นตัวตนของคุณลงไป

นามบัตรที่มีรูปขนาดใหญ่

นามบัตรที่มีภาพขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นภาพของคุณเองจะทำให้การสแกน Recall ทำงานได้ง่าย คุณอาจจะใส่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณลงไปอีก เพื่อความหลากหลาย

นามบัตรที่มีรูปขนาดใหญ่

นามบัตรที่มีภาพขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นภาพของคุณเองจะทำให้การสแกน Recall ทำงานได้ง่าย คุณอาจจะใส่สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณลงไปอีก เพื่อความหลากหลาย

ติดต่อภาษาไทย
คุณโจ 0637896694
E-mail : joe@myrecall.app
Line : MESISE
Contact foreign languages
yim@myrecall.app
Phone +66 80 2999933