Menu Close

ตัวอย่างของนามบัตรที่เป็น AR Code

  • นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็ก หรือ โลโก้ขนาดเล็ก
    การสแกนที่นามบัตรนั้น จำเป็นที่จะต้องสแกนทั้งนามบัตร เพราะว่านามบัตรมีขนาดที่เล็ก เคยมีลูกค้าหลาย ๆ คนของเราอยากให้สแกนที่โลโก้ เล็ก ๆ นั้น เราจึงต้องอธิบายเหตุผล ว่าไม่เหมาะสม และเล็กเกินไป
  • นามบัตรที่มีข้อความเพียงอย่างเดียว
    นามบัตรสมัยใหม่ ชอบออกแบบกันแบบน้อย ๆ เรียบหรู ซึ่งแตกต่างกับความต้องการของ AR Code โดยทั่วไป ที่ต้องการรายละเอียดที่เยอะ ฉะนั้น การออกแบบข้อความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่า ข้อความมีขนาดใหญ่ หรือมีการจัดวางข้อความเอาไว้ ไม่เรียบจนเกินไป ทางที่ดี คุณควรใส่ โลโก้ หรือ กราฟฟิค อะไรบ้างที่สื่อความเป็นตัวตนของคุณลงไป
  • นามบัตรที่มีรูปขนาดใหญ่
    นามบัตรที่มีภาพ ขนาดใหญ่ หรืออาจจะเป็นภาพของคุณเอง จะทำให้การสแกน Recall ทำงานได้ง่าย คุณอาจจะใส่สัญลักษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณลงไปอีก เพื่อความหลากหลาย

หมายเหตุ
ถ้าคุณต้องการให้นามบัตรในองค์กรของคุณ สามารถแยกได้ว่าเป็นนามบัตรของใครนาย A, B หรือ C คุณจำเป็นที่จะต้องใส่ภาพกราฟฟิคที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน ถ้ามีความคล้ายกัน ระบบอาจจะมองเป็นภาพเดียวกันได้ แต่ถ้าง่ายหน่อยคือนามบัตรทุกใบใช้ภาพเดียวกัน เพื่อแสดง วีดีโอ ขององค์กรแบบนั้นคุณสามารถที่จะใช้ภาพกราฟฟิคเดียวกันได้เลย

ติดต่อภาษาไทย
คุณโจ 0637896694
E-mail : joe@myrecall.app
Line : MESISE

Contact foreign languages
yim@myrecall.app
Phone +66 80 2999933