Menu Close

Tag: ar คืออะไร

Marker ที่ออกแบบมามีรายละเอียดเหมาะสมหรือไม่

Marker ที่ออกแบบมาดีพอสำหรับ AR Code แล้วรึยัง เป็นคำถามใหญ่ สำหรับคนที่เริ่มหัดทำ AR Code เพราะภาพที่ออกแบบมาแล้วมีรายละเอียดน้อย เป็นปัญหาใหญ่สำหรับการใช้งาน AR Code เพราะลวดลายที่น้อยจะเกิดปัญหาการจดจำได้ยากของโปรแกรม ทางเราแนะนำได้แต่เพียงว่าให้เพิ่มกราฟฟิก หรืออื่น ๆ เข้าไปที่ภาพ    มีสีสันที่ชัดเจน    ความหลากหลายของสี   ความต่างกันของสี  …

AR Code คืออะไร

AR คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ ความเป็นจริงเสมือน เรียกในภาษาอังกฤษว่า Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่จะผสมผสานสื่อดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมโดยสื่อดิจิทัลจะทำการซ้อนทับไปบนภาพจากกล้อง การใช้งานแอปพลิเคชัน AR มี 2 เทคนิคในการให้สื่อดิจิทัลแสดงผลขึ้นมาแบบที่ 1 ภาพประกอบเรียกว่า Marker หรือ จุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง หรือจุดแสดงพิกัด แต่โดยส่วนใหญ่จะเรียกสั้น ๆ ว่า Marker ซึ่ง…

AR Code คืออะไร

AR คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ ความเป็นจริงเสมือน เรียกในภาษาอังกฤษว่า Augmented Reality เป็นเทคโนโลยีที่จะผสมผสานสื่อดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมโดยสื่อดิจิทัลจะทำการซ้อนทับไปบนภาพจากกล้อง การใช้งานแอปพลิเคชัน AR มี 2 เทคนิคในการให้สื่อดิจิทัลแสดงผลขึ้นมาแบบที่ 1 ภาพประกอบเรียกว่า Marker หรือ จุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง หรือจุดแสดงพิกัด แต่โดยส่วนใหญ่จะเรียกสั้น ๆ ว่า Marker ซึ่ง…