Menu Close

AR Code คืออะไร

AR คือ เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม หรือ ความเป็นจริงเสมือน เรียกในภาษาอังกฤษว่า Augmented Reality 
เป็นเทคโนโลยีที่จะผสมผสานสื่อดิจิทัลเข้ากับโลกความเป็นจริงที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือโปรแกรม โดยสื่อดิจิทัลจะทำการซ้อนทับไปบนภาพจากกล้อง

 

การใช้งานแอปพลิเคชั่น AR มี 2 เทคนิคในการให้สื่อดิจิทัลแสดงผลขึ้นมา

แบบที่ 1 ภาพประกอบ เรียกว่า Marker หรือ จุดเครื่องหมายระบุตำแหน่ง หรือจุดแสดงพิกัด แต่โดยส่วนใหญ่จะเรียกสั้น ๆ ว่า Marker ซึ่ง Marker นี้เองจะเป็นภาพลักษณะ 2 มิติ มีสีสรรค์ลวดลาย หรือเป็นภาพสีขาวดำ เพื่อให้โปรแกรมสามารถจับจุดต่างของสี แล้วประมวลผลเป็นรหัส เพื่อตรวจสอบในระบบฐานข้อมูลของ Marker ว่ามีรหัสภาพนี้อยู่ในระบบหรือไม่ ถ้ามีรหัสภาพอยู่ในระบบ ระบบจะทำการเรียกสื่อดิจิทัล ออกมาแสดงผล

แบบที่ 2 คือ การใช้ตำแหน่งของสถานที่เป็นที่ตั้งแล้วแสดงผลสื่อดิจิทัลออกมาตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ต้องใช้ Marker

 

ขั้นตอนการทำงานของ AR

แบบใช้ Marker

 1. ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า AR Code แบบที่ใช้ Marker จะต้องทำการใช้ภาพจากกล้องเพื่อประมวลผลภาพแปลงเป็นรหัส
 2. นำรหัสภาพมาประมวลผลว่า  รหัสภาพที่ส่งมาโปรแกรมมีฐานข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่
 3. เมื่อภาพมีรหัสตรงกันแล้วจะสร้างแกนในโลก 3 มิติ ขึ้นเพื่อนำสื่อดิจิทัล เข้ามาแสดง
 4. การทำสื่อมาแสดงผลตามตำแหน่งที่ได้กำหนดเอาไว้

แบบใช้สถานที่กำหนด

 1. ระบบจะต้องใช้ GPS ในการทำงานอยู่ตลอดเวลา และค้นหาสถานที่ ที่ระบุไว้ในฐานข้อมูล
 2. เมื่อตำแหน่งที่ผู้ใช้งานยืนอยู่ อยู่ในตำแหน่งที่กำหนดไว้ในฐานข้อมูล ระบบจะดึงสื่อดิจิทัลออกมาแสดง
 3. สื่อดิจิทัลจะถูกแสดงผลออกมาตามที่กำหนดไว้

อุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้สำหรับ AR

 1. กล้องจากสมาร์ทโฟน หรือ เว็บแคม เพื่อนำภาพที่ได้มาประมวลผล อุปกรณ์กล้องจำเป็นต้องมีระบบ โฟกัสอัตโนมัติ
 2. สัญญาณอินเตอร์เน็ต เพื่อดึงตำแหน่งผู้ใช้งาน
 3. แอปพลิเคชั่น หรือ โปรแกรมในการประมวลผลรหัสภาพ หรือตำแหน่งสถานที่
 4. หน้าจอแสดงผล เพื่อใช้แสดงผลทั้งภาพจากกล้อง และแสดงสื่อดิจิทัล

ติดต่อภาษาไทย
คุณโจ 0637896694
E-mail : joe@myrecall.app
Line : MESISE

Contact foreign languages
yim@myrecall.app
Phone +66 80 2999933