Menu Close

Tag: marker

ตัวอย่างของนามบัตรที่เป็น AR Code

นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็ก หรือ โลโก้ขนาดเล็ก การสแกนที่นามบัตรนั้นจำเป็นที่จะต้องสแกนทั้งนามบัตร เพราะว่านามบัตรมีขนาดที่เล็ก เคยมีลูกค้าหลาย ๆ ท่านของเราอยากให้สแกนที่โลโก้เล็ก ๆ นั้น เราจึงต้องอธิบายเหตุผลว่าไม่เหมาะสม และเล็กเกินไป นามบัตรที่มีข้อความเพียงอย่างเดียว นามบัตรสมัยใหม่ ชอบออกแบบกันแบบน้อย ๆ เรียบหรู ซึ่งแตกต่างกับความต้องการของ AR Code โดยทั่วไป ที่ต้องการรายละเอียดที่เยอะ ฉะนั้น การออกแบบข้อความจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าข้อความมีขนาดใหญ่ หรือมีการจัดวางข้อความเอาไว้ไม่เรียบจนเกินไป…

ขนาดของ Marker

ขนาดของ Marker ขนาดของ Marker ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ 3×3 เซนติเมตร จริง ๆ ขนาดนี้จะมีปัญหาสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้น ๆ มีระบบออโต้โฟกัสใกล้มากขนาดนั้น การแก้ไขปัญหาคือ การทำให้ภาพมีรายละเอียดที่มากหน่อย เพื่อแก้ปัญหาขนาดที่เล็ก ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่เล็กที่สุดอยู่ที่ประมาณ 3×3 เซนติเมตร จริง ๆ ขนาดนี้จะมีปัญหาสำหรับสมาร์ทโฟนที่เป็นแอนดรอยด์ เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสมาร์ทโฟนนั้น…