Menu Close

บทความ

รวบรวมบทความที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีความจริงเสริม

Google Lens เพื่อการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัล

Google Lens จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา เพราะการนำเอาดิจิทัลคอนเทนต์มาอยู่รวมในโลกจริง เราจะเรียกเทคโนโลยีนี้ว่า เทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR

New Normal กับการศึกษา

 การศึกษาทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องที่สำคัญต่อมนุษย์มาโดยตลอด เพราะทำให้ผู้ที่ไม่รู้ ได้เรียนรู้ ในสมัยก่อนอาจจะเป็นครู เป็นพระ พ่อแม่ หรืออื่น ๆ อีกมากมาย ในปี 2020 เกิดปัญหาโควิด-19 ขึ้นมา ทำให้เกิดการปรับตัว คนเกิดการเว้นระยะห่างจากกัน เทคโนโลยีความจริงเสริม (AR : Augmented Reality)

เปรียบเทียบโมเดล Google Lens

อันนี้เป็นการจำลองความละเอียดของ Texture เพื่อใช้อธิบายประกอบการตัดสินใจในการใช้งานโมเดลสำหรับ Google Lens

ประวัติพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ประวัติพระมหาธาตุนภเมทนีดล​ นภพลภูมิสิริ

Recall กับพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่

      สุนทรภู่กลับมามีชีวิตอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์สุนทรภู่วัดเทพธิดาราม นับเป็นเรื่องมหัศจรรย์ ที่บุคคลสำคัญในอดีตของประเทศไทย กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน Recall ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม (AR) ที่สามารถเนรมิต พระสุนทรภู่ให้กลับมา พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปและวีดีโอร่วมเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์อีกครั้ง

AR กับ สสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยวิชาเคมี ชีววิทยา โลกดาราศาสตร์และอวกาศ และการออกแบบและเทคโนโลยี ได้พัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม หรือ AR(Augmented Reality) สำหรับเป็นสื่อประกอบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ทำไมต้องใช้ AR กับการศึกษา

หน้ากระดาษอาจจะไม่พอสำหรับจินตนาการ ใช้ AR เพื่อแต่งเติมความจริง ให้มากกว่าจินตนาการ ให้การศึกษากลับมาน่าสนใจอีกครั้ง และมากกว่าทุกครั้ง

Recall – AR Code วัดมังกร

ตัวอย่างวิดีโอ ที่ใช้แอปพ…

การทำงานของ AR Code Cloud ด้วย Recall

ขั้นตอนแรกผู้ใช้งานต้องมี…

ดิจิทัลคอนเทนต์ที่ Recall รองรับ (AR Code)

ดิจิทัลคอนเทนต์ที่ Recall…

ฟีเจอร์ของ Recall

      บันทึกภาพนิ่ง ระบบถ…

ค่าบริการของ Recall

ลำดับ ประเภท ราคา ระยะเวล…

ทำไมต้อง Recall

ทำไมต้อง Recall เพราะ Rec…

Recall – 70 Unicef

คนช่างฝันไม่ได้มีเพียงแค่ฉัน You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. โดย พิชฐญาณ์ โอสถเจริญผล

การใช้งานกับฉาก และฉากเข้ามุม

ฉากขนาดใหญ่ หรือฉากถ่ายรู…

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้…

ตัวอย่างของนามบัตรที่เป็น AR Code

นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็…

ขนาดของ Marker

ขนาดของ Marker ขนาดของ Ma…

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภ…

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้งาน

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้…

Marker ที่ออกแบบมามีรายละเอียดเหมาะสมหรือไม่

Marker ที่ออกแบบมาดีพอสำห…

วิธีการใช้งาน Recall

สำหรับแอปพลิเคชัน Recall …

AR Code คืออะไร

AR คือ เทคโนโลยีความเป็นจ…