Menu Close

บทความ

Marker ที่ออกแบบมามีรายละเอียดเหมาะสมหรือไม่

Marker ที่ออกแบบมาดีพอสำห…

การทำงานของ AR Code Cloud ด้วย Recall

ดาวน์โหลด Recall ขั้นตอนแ…

การใช้งานกับฉาก และฉากเข้ามุม

ฉากขนาดใหญ่ หรือฉากถ่ายรู…

รูปทรงของขวด ที่ใช้งานได้ดีและไม่ดี

แถบใหญ่ แถบใหญ่ ๆ บนขวดสา…

ตัวอย่างของนามบัตรที่เป็น AR Code

นามบัตรที่มีรูปภาพขนาดเล็…

ขนาดของ Marker

ขนาดที่เล็กที่สุด ขนาดที่…

ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์

หนังสือเรียน ในยุคปัจจุบั…

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้งาน

รูปทรงของพื้นผิวและการใช้…

Recall – AR Code วัดมังกร

ตัวอย่างวีดีโอ ที่ใช้แอปพ…

ติดต่อภาษาไทย
คุณโจ 0637896694
E-mail : joe@myrecall.app
Line : MESISE

Contact foreign languages
yim@myrecall.app
Phone +66 80 2999933